RAPORT: Diagnoza potrzeb kulturalnych na półmetku !

Zakończył się pierwszy etap projektu „Kultura gminy Wieleń silna aktywnością swoich mieszkańców”. Wnioski, jakie nasuwają się z rozmów o kulturze są budujące. Okazuje się, że mieszkańcy pojmują ją bardzo szeroko i nie brakuje pomysłów na inicjatywy kulturalne. Gorzej jest z aktywnością ludzi!

Burmistrz Elżbieta Rybarczyk aktywnie włączyła się w dyskusjęDo dyskusji o kulturze, jej postrzeganiu i inicjatywach kulturotwórczych zostali zaproszeni przez pracowników M-GOK w Wieleniu liderzy, społecznicy i miłośnicy kultury. Przez ostatnie trzy tygodnie rozmawiano o niej w Miałach, Dębogórze, Zielonowie. Swoiste tourne zakończyło się w ostatni piątek w Rosku. Głos w niej zabrali liderzy wiejscy z Roska i Gulcza. Nie zabrakło też, burmistrz Elżbiety Rybarczyk, dla której wszelka forma dialogu między mieszkańcami jest ważna. A jeśli dotyczy kultury – tak bliskiej jej sercu, to tym bardziej nie mogło jej zabraknąć. Moderatorem dyskusjo była Lilianna Helwich, trener i dyrektor LGD w Czarnkowie.

Rosko z tradycjami, i co dalej …?

W dyskusji wzięli udział dorośli i młodzieżWszyscy zgodzili się, że Rosko i wsie przyległe, tj. Gulcz, Biała, Hamrzysko i Wrzeszczyna posiadają bogate tradycje historyczne i kulturowe. Te są związane z powstaniem wielkopolskim i ludowością. Nie mniejsze znaczenie odgrywa fakt, że społeczność mocno przywykła do angażowania się w życie kulturalne. Co nie oznacza, że w ostatnim czasie nie zaobserwowano spadku tej aktywności. Ci starsi pamiętają, że za czasów ich młodości mieszkańcy chętniej pragnęli spotykać się i uczestniczyć w życiu swoich wsi. Przez co, łatwiej było podejmować wszelkie inicjatywy. Dzisiaj jest inaczej, tzn. ludzie nie chętnie włączają się w jakiekolwiek działania kulturotwórcze. W zasadzie podstawowy trzon wszystkich działających grup i kół zainteresowań stanowią starsze osoby. Nie widać potencjalnych następców, ludzi młodych. Stąd większość piątkowego spotkania była poświęcona dyskusji, w jaki sposób włączać nowe grupy mieszkańców. Dyskusja w Zielonowie była niezwykle ożywionaPowstało kilka pomysłów, m. in. założenia grupy rekonstrukcyjnej kultywującej pamięć o powstaniu, organizację happeningu czy wspólnej akacji sprzątania wsi zakończonej biesiadą integracyjną. Po raz kolejny w dyskusji przejawiał się problem braku instruktorów, którzy mogliby prowadzić zajęcia. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie modelu objazdowych animatorów, czyli profesjonalistów, którzy zajęliby się prowadzeniem zajęć w świetlicach i salach wiejskich.

Z podobnymi problemami zmagają się mieszkańcy Zielonowa i okolic. Choć i tutaj znaleźć można liderów, którzy troszczą się o rozwój swoich wsi. I właśnie takie osoby wzięły udział w fokusie, który odbył się w sali w Zielonowie. – Mimo niskiej aktywności mieszkańców, nie można załamywać rąk – taki głos dominował w dyskusji. Zaproszeni goście zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia stałej oferty zajęć do istniejących świetlic. Ta powinna być skierowana do najmłodszych, ale także osób dorosłych w szczególności kobiet. Jest szansa, że w najbliższym czasie w Zielonowie odbędą się warsztaty wikliniarskie. Choć przydałyby się także wydarzenia integrujące wieś, jak choćby biesiady rodzinne.

Dla aktywnych będą pieniądze   

O pomyślność każdej inicjatywy w dużej mierze decydują pieniądze, dlatego organizatorzy spotkania, – czyli M-GOK w Wieleniu, zachęcali do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze inicjatywy kulturotwórcze. Zostanie on ogłoszony w maju przez M-GOK w Wieleniu. Wtedy będzie do podziału 22 tysiące złotych. Pieniądze na ten cel przekażę Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „DK+Inicjatywy Lokalne”.

Z naszą aktywnością jest różnie  

Frekwencja na czterech fokusach mile zaskoczyła organizatorów. Na temat kultury wypowiedziało się ponad 50 osób, reprezentujących 12 sołectw. Zgodnie przyznano, że nie ma rozwoju kultury gminy Wieleń bez zaangażowania mieszkańców. Stąd nie można spychać obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej tylko na M-GOK w Wieleniu. Owszem, animatorzy kultury powinni służyć wsparciem, ale pomyślność każdej inicjatywy, również kulturalnej jest zależna głownie od pomocy mieszkańców.

Wszytskie informacje były skrupulatnie odnotowywane przez organizatorówZbliżone wnioski nasuwają się z rozmów o kulturze w innych miejscowościach. Co nie oznacza, że wszędzie było podobnie. Nie jest tak, choćby z uwagi na uwarunkowania historyczne i wynikające stąd podziały. To przekłada się na poziom integracji i zaangażowania społecznego. Zauważalne jest to w północnej części gminy, gdzie struktura ludności nie jest jednolita. Zamieszkują ją ludzie napływowi, którzy nie zawsze utożsamiają się lokalnym dziedzictwem. Przykładem jest Dębogóra czy Zielonowo gdzie tradycje kulturalne są znacznie krótsze, od tych choćby w Rosku (wsi położonej w południowej części gminy). Na szczęcie, owe nierówności starają się wyrównywać liderzy (tj. sołtysi, radni czy animatorzy), którzy zarażają aktywnością i zapraszają do współpracy nowe grupy społeczne.

Pomocna będzie diagnoza

Znacznie więcej informacji na ten temat znajdzie się w opracowywanej „Diagnozie potrzeb kulturalnych i inicjatyw społecznych”. Dokument będzie dostępny w maju. A już w kwietniu zacznie się pogłębiona analiza potrzeb kulturalnych. Oznacza to, że do tych samych miejscowości gdzie wcześniej odbyły się fokusy (tj. Miałów, Dębogóry, Zielonowa i Roska), wróci zespół badawczy na czele z ekspertem i harcerzami. Ich zadaniem będzie uzyskanie dodatkowych informacji od zwykłych mieszkańców. Planują to zrobić w przystępny dla każdego sposób. Otóż w centralnych punktach wsi zorganizują akcję happeningowe. Będą rozdawać ankiety, przeprowadzać wywiady i pytać się o ciekawe miejsca i ludzi. Uzyskane informacje pozwolą opracować rzetelną diagnozę. – Zależy nam, aby mieszkańcy potraktowali te badanie bardzo poważnie. Tylko dzięki takiemu podejściu będziemy mogli w przyszłości skuteczniej trafiać z ofertą kulturalną – mówi Alicja Adamczyk, dyr. M-GOK w Wieleniu, która zaznacza, że zarządzana przez nią instytucja, jako pierwsza w regionie wprowadza do działalności kulturalnej narzędzie diagnozy .

nck belka_mn popr2

Updated: 26 marca 2015 — 17:43

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Multimedialny Wieleń © 2014 By Jaro